PETITS RECORDS INOBLIDABLES II PART

(1 comentaris)

VIC  :   MANSO  ESCORIAL.-  La  padrineta  va  estar  mig   any  al  postulantat  del  "  Manso  Escorial  " ,  de  Vic,  casa  pairal  del  matrimoni  Joaquima  de  Vedruna  i  Vidal   i  Teodor  de  Mas  i  Solà,  i  ensem  bressol  de  la  Congregació  de  les  Germanes  Carmelites  de  la  Caritat - Vedruna,  situat  als  afores  de  Vic,  a  la  carretera  de  Folgueroles.  Era  una  masia  amb  terres, bestià  i  massovers.  Avui  es  un  oratori,  casa  de  pregària  i  museu.  A  més  allí  es   guarden  la  restes  de  santa  Joaquima de  Vedruna ,  des  de  28  de  març  de 1.893  ,  a  l'  Oratori  del  "  Mas  Escorial  "  ,  en  una  bella  urna  de  llautó  repujat,  sostinguda   per  unes  gracioses  tortugues.  Les  seves  despulles estan amortallades  amb  l'hàbit  propi  de l'Institut ,  i  la  cara  i  les  mans  cobertes  per  una  màscara  de  cera.  L'oratori  ocupa  l'espai  de  l'antiga  sala  del  "  Manso  Escorial  ".

La  paraula  postulant  ve  del  verb  llatí  "  postulo  "  que  significa  un   que  pretén  alguna  cosa.  La  durada  del  postulantat   pot  oscil.lar  entre  mig  i  un  any.  La  postulant  comença  a  integrar-se  a  la  vida  de  la  Comunitat,  una  mica  separada  -  fins  i  tot  físicament  -  de  la  resta  de  la  comunitat,  guiada  i  instruida  per  la  mare  de  les  novicies.

Aqui  teniu  una  fotografia  del  "  Manso  Escorial  ",  llur  propietari  era  Teodor  de  Mas  i  Solà,  hereu  d'una  familia  de  terratinents  de  Vic   i  d'una  nissaga  ennoblida  al 1.685 .  L'oratori  que  abans  hi  ha  esmentat.  L'espai  que  ocupava  l'habitació  del  matrimoni  Mas  -  Vedruna  ha  estat  habilitat  com  a  museu  amb  dades  importants  de santa  Joaquima  :   cartes,  documents  i  objectes.  Les  golfes  on  Joaquima  pregava  damunt  la  creu  que  formaven  les  bigues ,  és  actualment,  lloc  de  pregària  per  els  que  visiten  el  bressol  de  la  Congregació. I  finalment  la  cuina  que  àdhuc  conserva  la  decoració  de  l'època.

SANTA  JOAQUIMA  DE  VEDRUNA.  Va  nèixer  a Barcelona   al  carrer  de l'Hospital  el  16  d'abril  de 1.783  al  sí  d'una  familia  benestant,  el  seu  pare  exercia  el  càrrec  de  notari  públic  reial  a  la  Real  Audiència  de  Barcelona.

Es  casà  amb  Teodor  de  Mas  i  Solà ,  jove  advocat  vigatà,  de  24  anys,  ella  tenia  16  anys, a  Santa  Maria del  Pi  (  la  mateixa  església  a  on  fou  batejada ), el  diumenge  de  Pasqua : 24  de  març  de  1.799.  Ell  exercia  el  càrrec  de  procurador  de  la  Reial  Audiència,  on  va  conèixer  el  pare  de  la  futura  esposa.

El  seu  marit,  patriota  convençut ,  participà  activament  en  la  Guerra  del  Francés  (  1.808  -  1.814  ) i  de  resultes  contregué  una  tuberculosi  i  morí  el  6  de  març  de  1.816  a  Barcelona.  Joaquima  vídua,  amb  33  anys  i  6  fills, abandonà  Barcelona  i  s'instal.là  a  "  Manso  Escorial  "  de  Vic.   En  aquest  "  Manso  Escorial  "  Joaquima  recull  els  crits  i  murmuries  de  les  misèries  humanes,  de  les  mancançes  dels  homes/  dones  i  els  infants  del  seu  temps. És  el  lloc  del  nodriment  i  educació  dels  seus  fills,  la  santificació  al  romandre  vídua, el  lliurament  a  la  seva  santificació  mitjançant  obres  de  caritat  i  d'asissistència  a  malalts  i  la  fidelitat  a  la  voluntat  divina  en  l'erecció  d'un  Institut  religiós.

El  dia  6  de  gener,   festivitat  de  l'Epifania,  de  1.826  a  l'oratori  del  palau  episcopal  de Vic  ,  en  presència  del  bisbe  Jesús  Corcuera  i  Cassetta  (  un  gran  carlí ) ,  Joaquima  va  pronunciar  ela  seus  vots  religiosos,  tenía  42  anys. L'endemà  renuncià  als  seus  béns  en  favor  del  seu  fill  Josep  Joaquim.  Essent  com  era  la  mare  de  Josep  Joaquim, un  afamat  partidari  de  la  causa  carlina, Joaquima  també  sofri  persecució  ideològica  i  política,  el  12  d'abril  de  1.837,  fou  detinguida  a  Vic,  després  es  trasl.lada  amb  tota  la  familia  a  Berga  i  finalment  a  Prada  de  Conflent,  on  romangué  per  espai  de  tres  anys.   El  nom  de  Germanes  Carmelites  de  la  Caritat  començà  a  utilitzar-se  a  partir  de  1.886.  Al  principi  foren  5  germanes  però poc  després  eren  ja  unes  100.   

Estant  a  Barcelona  ( 1.850 )   va  sentir   els  primers  síntomes  de  paràlisi, que  durant  quatre  anys  es  va  estendre  fins  a  immobilitzar-la  per  complet , perdent   finalment  la  parla.   Una  epidemia de  còlera  va  acabar  amb  la  vida  de  Joaquima  , el   28  d'agost  de  1.854 ,  tenia  71  anys.  Fou  enterrada  al  cementiri  del  Poble  Nou  el  dia  31  d'agost  a la  tarda  en  el  nixol  1.431,  illa  3ª,  sèrie  4  ª  en  un  principi   i  després  com  ja  he  dit  trasl.lada   al  "  Manso  Escorial  .  La  Congregació  fou  aprovada  per  Roma  l'any  1.850.  El  cognom  familiar  de  VEDRUNA  queda  associat  al  camp  educatiu  i  a  l'atenció  de  malalts  i  ancians.  La  Congregació  té  avui  290  cases  amb  2.725  religioses  esteses  pel  món.  40.080  infants  són  educats  en  els  seus  col.legis  i  unes  4.500  persones  en  els  hospitals

Fou  beatificada  el  19  de  maig  de  1.940  per el  Papa  Pio  XII  i  canonitzada ( la  primera  del  seu  Pontificat )  per  Joan  XXIII  el  12  d'abril  de  l.959.  El  martirologi  romà  celebra  la  festa  el  dia  28  d'agost  dada  en  qué  es   celebra  la  memòria  obligatòria  de  sant  Agustí ,  bisbe  i  doctor  de  l'Església,  però  en  les  diòcesis  de  Vic  i  arxidiòcesis  de  Tarragona  i  Barcelona  és  memòria  obligatòria.  La  Congregació  celebra  la  festa  el  26  de  febrer.

Full  possar  tres  idees  de  Santa  Joaquima  que  fa   anys  que  em  sadollaren  :  "  Tot  per  amor,  res  per  força  "  ,  "  Amb  la  llum  de  Déu  als  ulls  i  la  compassió  de  Jesús  en  les  entranyes  "  , "  A  vegades  sento   que  se  m'eixample  el  cor,  que  els  braços  se m'allarguen  i  ve  cap  a  mi  una  multitud  i  tots  hi  cabeu  ".  i  finalment  unes  paraules  dirigides  al  seu  fill  Josep  Joaquim  des  de  Tàrrega, (   una  de  les  cases  que  més  temps  hi  va  estar  la  padrineta )  que  diu  :  "  al  cel  no  hi  van  els  qui  tenen  regals,  sinó  els  qui  pugen  al  Calvari,  portant  de  bona  gana  la  Creu  ". Ara  que  precisament  m'ha  afligeix  la  malaltia  dolorosa  i  persistent  del  càncer  ajunto  els  meus  sofiments  als  de  Crist  al  Calvari  perquè  la  humanitat  es  converteixi.   I  la  conçoneta  feta  entre  les  alumnes  és  :  " Santa  Joaquima  una  noia  normal,  que  cuidava  malalts , als  hospitals.  Des  de  petita  , volia  ser  monja.  No  la  deixavan,  no  era  l'hora . Santa  Joaquima  ens  estima,  obre  camins  a  la  nostra  vida . " 

Segurament  preguntareu  perquè  escriure  tant  de  santa  Joaquima  i  de  les  Carmelites  Vedruna.   En  primer  lloc  com  homenatge  sentit  vers  les  meves  cosines  Paquita  i  Maria,  (  difuntes ) , la  Mercè  viva  però  amb   l' Alzheimer  i  la  neboda  Anna  Mª , missionera  a  Bolivia,  tots  elles  filles  de  la  mare  Vedruna.  En  segon  lloc  per  l'estimació  que  sempre  m'han  demostrat  i  en  tercer  lloc  per  resaltar  que  tota  la  familia  Mas -   Vedruna  eren  carlins  convençuts  encara  que  alguns  i  algunes   han  volgut  posar-hi  una  espesa  gramalla :  No  oblideu  que el  fill  gran  Josep  Joaquim  al  setembre  de  1.922  actua  al  costat  de  Benet  de  Plandolit  i  l'abril  de  1.823  torna  a  Vic  amb  el  Baró  d'Eroles , en  el  grup  que  s'avançava  dels  Cent  Mil  Fills  de  Sant  LLuís  (  això  vol  dir  que  la  ideología   es  mamava  dins  la  casa  amb  el  vist  i  plau  de  la  mare).  El  seu  fill  gran  LLuís  de  Mas  i  Pondevila  va  participar  molt  activament  en  la  tercera  guerra  carlista  (  1.873 - 1.875 )  en  la  qual  actua  com  a  enginyer  militar.

 

VILANESA : NOVICIAT. Vilanesa  és   un  poble  a  l'Horta  Nord,  a  uns  10  km  de  València , on  hi  ha  el  Noviciat  de  les  Germanes  Carmelites  de  la  Caritat  -  Vedruna.   Aleshores  tenia  uns  1.300  habitants,  ara   té  uns  3.000 .  El  terreny  és  pla , majoritàriament  regat  amb  l'aigua  de  la  sèquia  de  Montcada. La  xarxa  de  sèquies  que  té  romanen  des  de  l'època  musulmana.  Hi  ha  moltes  " alquerias  "  que  nosaltres  diem  cases  de  camp. 

La  padrineta  després  de  dos  anys  de  noviciat  a  Vilanesa  va  fer  la  professió  temporal religiosa  (  els  vots   clàssics  de  :  pobresa,  castedat  i  obediència )  a  finals  de  maig  de  l.945. El  noviciat  és  un  temps  de  prova  en  la  qual  les  novicies  han  de  demostrar  llur  fermesa  en  la  vocació.  És  una  etapa  interna  de  formació ,  en  la  qual  la  novicia  ha  de  procurar  endinsar-se  pel  camins  de  l'Evangeli  i  de  la  Regla  de  la  Congregació.  Fer-se  seus  i  gaudir  dels  carismes  propis  que  Santa  Joaquima  va  volgué  per  les  Germanes.  Al  final  del  noviciat  es  reb  l'hàbit  de  la  Congregació  que  era :   de  color  marrón  fosc,  amb  vel  negre  i  toca  blanca.

 

A  dita  cerimonia  vam  anar-hi  :  el  Sisco  "  de  cal  Sisquet  del  Pa ",  la  seva  esposa (  la  Dolores  Aymamí  ) ,  que  precisament  el  dia  13  de  juliol  de  1.944  es  van  casar,  la  Lola  i  jo.  Era  la  primera  vegada  que  sortia  de  casa  i  trepitjava  una  ciutat.  Al  arribar  a  Reus  vaig  quedar  meravellat  de  la  plaça  del  Prim,  l'alçada  de  les  cases ,  el  brogit  de  cotxes  i  la  munió  de  gent  que  caminava  pels  carrers. A   Reus  vam   agafar  el  cotxe  de  línea  cap  a  Tarragona.  Si   l'abalaïment  de  Reus  va  ser esglaidor, Tarragona  en  captivà  i en  portà  a  un  món  d'emsomni.  Anarem  al  balcó  del  mediterrani  i  la  Lola  va  preguntar-me  :  "  que  et  sembla  tanta  aigua ?  i  la  resposta  fou  :  "  com  una  bassa  molt  gran  " ,  però  embaumat ,  agafant-me  als  barrots  del  balcó,  anava  mirant  la  blavor  d'aquella  aigua  i  com  les  ones  besaven ,  a  vegades  suaument  i  d'altres  amb  molta  força,  l'arena  de  la  platja.  Ensems  veure  tants  vaixells    que  suraven  damunt  de  la  mar.  Un  espectacle  únic  i  per a  recordar. 

A  dos  quarts  de  dotze  baixarem  a  l'estació  per  agafar  el  tren.  Al  veure  aquell  monstre  que  treia  una  fumerola  i  xiulava  com  un   terrabastall  vaig  agafar  por  i  no  volia  pujar-hi.  La  Lola  fou  la  que  em  va  convèncer.  El  comboi  estava  format  per  deu  vagons  que  eran  de  fusta  amb  unes  rodes  molt   grosses  de  ferro o  d'acer  que  relliscaven per  les  vies.  En  pocs  minuts  el  tren  s'omplí  de  gom  a  gom. Una  vegada  dins  el  tren  vaig  posar-me  dret  tocant  la  finestra.  Quedava  encisat  i  deia  :  "  Com  corren  els  arbres  i  les  muntanyes  "  .  I  tots  ells  a  una  responien  :  no  corren  ni  els  arbres  ni  les  muntanyes  qui  corre  és  el  tren.  Era  un  tren que  et  donava  temps  a  pensar,  a  imaginar, i  a  gaudir  del  paisatge.  Cada  passatger  amb  les  seves  cabòries,  uns  llegint  el  diari,  altres  parlant  del  temps  o  de  les  noticies  i  molts  aclucant  els  ulls  per  vceure  si  els  venia  el  son, s'endormiscaven.  Era  molt  bonic  veure  el  tren  en  els  revolts  del  corregut  semblava  una  serp.  El  tric  -  trac  de  les  rodes  i  el  fum  i  el  xiulet  de  la  màquina  de  vapor  també  em  captivaren.  El  tren  feia  moltes  parades  i  en  cada  estació  baixaven  i  pujaven  gent.  Cap  a  dos  quarts  de  dues  menjaren  els  entrepans  que  portavem.   A  mi  particularment  el  trajecte ,  que  durà  més  de  sis  hores,  no  em  fou  feixuc,  vaig  disfrutar  de  valent.   Els  meus  cosins  es  marevillaren  de  la  meva  resistència  ja  que  ells  estaven  tips  de  tan  de  tren.

 Arribarem  a  València  cap  a  dos  quarts  de  set, era  un  dissabte.  L'aspecte  de  l'estació  m'impresionà:  tants  trens  parats, tantes  vies  i  andanes  i  uns  altaveus  que  no  paraven  de  dir  coses.  A  la  sortida  agafarem  un  taxi  vers l'hotel.  Era  la  primera  vegada  que'n  veia  un   i que  hi  pujava,  dintre  meu  pensava :  "  ¡  quina  sorpresa  que  estigués  esperar-nos  a  la  sortida  !  però tot  seguit  digueren  que  estaven  allí  parats  per  fer  el  servei  de  totes  les  persones  que  els  demanessin.  Era   de  color  blanc  amb  un  escut  a  la  porta  del  conductor i  una  llum  verda  en  el  sostre.

L'hotel  era  cèntric  no  molt  lluny  de  la  catedral  i  en  un  carrer   bastant  ample,  on  hi  passaven  tranvies.   Després  d'acomodar-nos  en les  habitacions  (  jo  vaig  dormir  a  l'habitació  de  la  Lola ), sortirem  a  donar  una  volta  pels  carrers  fins  arribar  a  les  "  Torres  de  Serrano  " ,  lloc  on  teniem  d'agafar  el  tranvia  per  anar  a Vilanesa. Al  voltant  de  les  nou  soparem  i  després  resseguirem  varios  cinemes  donc  desitjaven  veure  una  pel-lícula,  però  ¡ noi  ! no  hi  havia  manera  d'ensarronar  o  engatussar  als  porters,  tots  deien  que  amb  un  menor  no  es  podia  entrar  a  veure  aquella  pel.lícula.  Ells  vaig  xafar  la  guitarra  de  quina  manera  i  amb  la  cua  entre  cames  vam  retornar  cap  l'hotel.

L'endemà  al  matí  ens  adraçarem  vers  Vilanesa.  El  tranvia  ens  deixà  uns  10 minuts  del  Noviciat,  atravessant  una  alqueria  (  casa  de  camp )  amb  el  seu  hort  respectiu.  Jo  casi  no  podia  caminar  i  els  deia  que  els  peus  m'ha  feien  mot  de  mal.  Deien  :  "  Resisteix  que  falta  poc  ",  però  no  podia.  Van  mirar-me  el  peus  i   portava  les  sabates  a  peu  canviat.  Esclataren  a  riure  i  digueren :  "  Nen ,  tenias  tota  la  raó en  queixar-te  ".  Vam  arribar  al  Noviciat  contents  i  flairívols.

Fins  després  de  la  santa  missa  i  de  la  professió  solemne  no  poguerem  veure  a  la  padrineta.  La  cerimònia  fou  molt  solemne  (  profesaren  unes  15  monjes )  i  plena  d'emoció.  Era  la  primera  vegada  que  veia  tantes  monjes  i  a  més  que  una  d'elles  fos  la  padrineta.  L'hàbit  era  per  mi  bastant  estrafalari   principalment  la  toca,  de  tal  forma  que  per  abraçar-la  i  donar-li  un  petó  em  costa  força.  Però  la  seva  cara  de  felicitat  i  de  goig  van  treure'm  ,  de  sobte ,  la  recança  de  fer-ho.  Tots  marxarem  contents  de  veure  que  la  padrineta  estava  radiant  i  que  el  claustre  del  noviciat  era  un  broig  de  cants,  veus  i  enhorabones.

ENTRADA  AL  SEMINARI .-  A  finals  de  setembre  de  1.945  vaig  entrar  al  Seminari  de  Tarragona.  Un  fet  important  i  trascendental.  Però  d'aixó  en  parlaré  més  tard  i  dedicant-li  algunes   seccions.

 

 

 

Comentaris

10/06/2009 4:12:05 | Anna Maria Aixalà

Benvolgut tiet Eladi:Quina emoció al llegir aquesta plana.Segur que la mateixa emoció haurien tingut les ties,les que són al Cel i la teva padrineta que ni que ho vegi no podrà gaudir de res.Emoció per tot lo que poses de la nostre estimada Santa Joaquima,estàs ben assebentat i quantes fotos.A on has trobat tot això? Emoció per veure la foto dels pares amb la tieta Lola als peus de les torres de Serrano,una foto ben coneguda, de la capsa de fotos,no hi havia albums,i la capsa sortia ,sobre tot quan estavenm engripats i teniem que estar a casa.Quina memoria tan privilegiada tens,recordes detall a detall tantes coses que per a mi són una alegria saber,i algunes recordar.Gràcies,tiet pel que m'has fet gaudir.Una abraçada des de Bolivia ,i cuida't.