NAIXEMENTS DE 1.930 - 32 i DEL 1.934.

(1 comentaris)

NAIXEMENTS DEL 1930. Abans  de  contar-vos  l'època  curta  d'anar  a  col.legi  i  també  la  d'escolanet, vull  ressenyar  tots  aquells  amb qui,  per  ser  alguns més grands i altres  més  petits, vaig  compartir  tasques  i  anhels. El  primer  naixement   fou :  FELIU  CABRÉ  i  SALVAT, nascut  a  les  22  hores  del  l3  de  febrer.  Li  posaren  :  Feliu,  Joan  i  Francesc.  Vivien  al  carrer  Major  32   "  ca  L'Assassó ".  Els  seus  pares  foren  :  Josep  Cabré  i  Bigorra,  de  Vilaplana  i   Maria  Salvat  i  Rubert,  de  Vilaplana.  Els  avis  paterns  :  Sebastià  Cabré  i  Aymamí,  de  Vilaplana  i  Rita  Bigorra  i  Mariné,  de  Vilaplana.  Els  avis  materns :  Sebastià  Salvat  i  Ravescall,  de  Vilaplana  i  Raimunda  Rubert  i  Fontanilles.  Es  casà  amb  MARIA  ESPASA  i  VALL,  el  l3  de  juliol  de  1.957. El  segon  fou  :  SEBASTIÀ   MESTRE  i  CARDONA ,  nascut  a  les  8,30  del  matí  del  dia  9  juny.  Li  posaren  els  noms  de :  Sebastià,  Anton  i  Francesc. Vivien al  carrer  General  Sanjurjo  19,  "  cal  Gori  ". Els  seus  pares:  Sebastià  Mestre  i  Salvat , de  4O  anys,  de  Vilaplana  i  Teresa  Cardona  i  Rodriguez,  de  24  anys. Es  casà  amb  MAGDALENA  VALL i  ESTIVILL ,  l'11  de  gener  de  1.958.  El  tercer  fou  :  SALVADOR  SIMÓ  i  GOMIS ,  nascut  el  17  de  juliol.  Li  posaren  els  noms  de  :  Salvador,  Joaquim  i  Francesc. Vivien  al  carrer  Doctor  Mallafré  1 , "  Ca  la  Sabatera  "  .  Els  pares  foren  :  Salvador  Simó  i ,  Agustench  ,  de  37  anys,  fill  de l'Alforja  i   Maria  Gomis  i  Cabau,  de  31  anys,  filla  de  Valls.  Es  casà  amb  la  MARGARIDA  MUNTÉ  i   HUGUET. El quart naixement  fou .  MARIA  ESPASA  i  VALL  , nascuda  a les  6,20  de  la  matinada  del  dia  5  d'agost.  Li  posaren  els  noms  de  :  Maria,  Carme  i  Francesca.  Vivien  al  carrer  Major  22, 2º. Els  seus  pares  foren:  Jaume  Espasa  i  Ferré,  de  3l  anys, fill  de  Vilanova  de  Prades  i  Carme  Vall  i  Ferré,  de  29  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà  com  he  dit  anteriorment  amb  Feliu  Cabré  i  Salvat.  El  quint  fou  :  ALFRED  HUGUET  i  FERRÉ ,  nascut  a  les   6  de  la  matinada  del  17  d'agost.  Vivien  al  carrer  General  Sanjurjo  37  bis    "ca  l'Olla  ".  Ara mateix no  tinc  els noms dels teus  pares  per  descuit  meu  que  esmenaré.  El sisè  fou :  Mª. CARME  MESTRE  I  HUGUET. nascuda  el  19  d'octubre.  Li  posaren  els  noms  de  :  Mª  Carme ,  Rufina  i  Francesca.  Vivien  al  carrer  Doctor  Mallafré  43 ,  "  cal  Damo  ".  Els  pares  foren  :  Francesc  Mestre  i  Salvat,  de  33  anys,  de  Vilaplana   i  Carme  Huguet  i  Vall,  de  3l  anys,  de  Vilaplana.  Els  avis  paterns  :  Jaume   Mestre  i  Ferré,  de  Vilaplana  i   Rufina  Salvat  i  Revascall,  de  Vilaplana.  I  els  avis  materns  :  Josep  Huguet  i  Ferré , de  Vilaplana   i   Maria  Vall  i  Vernet,  de  Vilaplana. Es  casà  el  23  de  maig  de  1.957  amb  ALFRED  HUGUET  i   FERRÉ. 

NASCUTS EL 1931. El  primer  nascut  fou  :  JOSEP  CABRÉ  i  ALBERICH,  nascut  a  les  23  hores  del  15  de  febrer.  Vivien  al  carrer  General  Sanjurjo  15 , "  cal  Guillermo  ".  Els  pares  foren  :  Guillermo   Cabré  i  Ferré,  de  38  anys   i   Maria  Alberich  i   Masdeu,  de  35  anys.  És  casà  amb  ADELA  GABALDA  i  BESORA  . El segon naixement  fou  :  CONCEPCIÓ  MARINÉ  I  BIGORRA , nascuda  a  les  8  del  matí  del  25  de  març.  Vivien  al  carrer  de  la  Pujada  2, " ca  la  Sivina   ".  Els  seus  pares  foren :  Sebastià  Mariné  i   Mariné,  de  Vilaplana  i  Sabina  Bigorra  i  Cavallé.  Soltera  i  difunta.  El tercer  fou  la  meva  cosina :  MARIA  HUGUET  i  RUBERT,  nascuda  a  les  cinc  de  la  tarda  del  29  d'abril.  Vivien  al  carrer  Doctor  Mallafré  17,  "  ca  la  Mundeta ".  Els  seus  pares  foren  :  Josep  Mª  Huguet  i   Armengol  , de  40  anys, de  Vilaplana i  Raimunda  Rubert  i  Torres,  de  40  anys,  de  Vilaplana,  Els  avis  paterns :  Anton  Huguet  i  Estivill,  de  La  Mussara  i  Teresa  Armengol  i  Aymamí,  de  Vilaplana. I  els  avis  materns  foren  :  Josep  Rubert  i  Fontanilles,  de Vilaplana  i  Josepa  Torres  i  Mincles,  natural  de  La  Pobla.  Es  casà  el  dia  11  de  maig  de  1.957  amb  JOSEP  MATEU  i  SOLÉ. El  quart  fou  :  JOSEP  Mª. ANGUERA i  MARINÉ,  nascut  a  les  3  de  la  nit  del  dia  2  d'abril .  Vivien  al  carrer  d'Amunt  8,   "cal  Carxot" .  Els  seus  pares  foren  :  Josep  Anguera  i  Rebascall , de  31  anys,  de  Vilaplana  i   Mercè  Mariné  i  Viñas ,  de  25  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà amb  AMALIA  MARCOS i   CARBAJO ,  el  15  de  maig  de  1.961.  El  quint  fou :  SIMON  SALVAT  i  LLOVERA , nascut  a  les  8,30  del  matí  del  dia  2  de juny.  Vivien  al  carrer  Doctor  Mallafré  l5 ,   "cal  Simó ".  Els  pares  foren  :  Josep   Salvat  i  LLabería,  de  32  anys , de  Vilaplana  i  Remei  LLovera  i  Gomà de  28  anys,  natural  de  La  Riba.  Avis  paterns  :  Simó  Salvat  i  Revascall,  de  Vilaplana  i  Mercè  LLebaria  i  Figuerola,  de  Vilaplana.  Avis  materns :  Josep  LLovera  i  Vilà,  metge,  natural  de Vilanova  de  Bellpuig  i   Maria  Gomà  i  Solé  , de  La  Riba.  Es  casà  amb  MARIA  FRANCISCA I AYMAMI  de  "  cal  Cinto ".  El sisé naixement    fou  la  meva  cosina  :  MARIANA  SALVAT  i  MUNTÉ , nascuda  a  les  l3  hores  del  dia  1  de  juliol.  Vivien  al  carrer  Francesc  Macià  9  de  "  cal  Ritu  ".  Els  seus  pares  foren  :   Jaume   Salvat  i  Bigorra,  de  Vilaplana  i   Maria  Munté  i  Mariné  "  de  cal  Pere Po  ",  de  Vilaplana.  Els  avis  paterns  foren :  Francesc  Salvat  i  Aimami, de  Vilaplana   i  Maria  Bigorra  i  Mariné.  Es  casà  el  8  de  novembre  de  1.960  amb  ARTUR  SERRA  i   AIXELÀ. 

 El setè  fou  :  DOLORS  ANGUERA  i   FERRÉ ,  nascuda a  l'una  de  la  nit del  dia  6  de  juliol.  Vivien al  carrer  Jacint  Verdaguer  10.  Els  seus  pares  foren :  Sebastià  Anguera  i  Ferré,  de  26  anys,  de  Vilaplana  i  Francesca  Ferré  i  Figueres,  de  24  anys,  de  Vilaplana.  L'octava  fou :  MAGDALENA  VALL  i  ESTIVILL, nascuda  a  les  3  de  la  nit  del  dia  3  d'agost.  Vivien  al  carrer  Francesc  Maciá  46 ,  "  cal  Vall ".  Els  seus  pares  foren :  Joan  Vall  i  Ferré,  de  22  anys,  de  Vilaplana   i  Leonor  Estivill  i   Rubert ,  de  20  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà  el  11  de  gener  de  1.958  amb  SEBASTIÀ  MESTRE i  CARDONA.   El  nové  fou  :  ERNEST  FERRÉ  i  SALVAT,   nascut  a  les  4  de  la  matinada  del  dia  23  d'octubre.  Vivien  al  carrer  Major  16, 1º,    "  cal  Fum ".  Els  pares  foren  :  Josep  Ferré  i   Bigorra,  de  28  anys,  de  Vilaplana  i   de  Rosita  Salvat  i   Mestres,  de  26  anys,  de  Reus.  I  l'últim  fou  :  ALEXANDRE  FERRÉ  i   REVASCALL, nascut  a  les  8  del  mati  del  26  de  desembre.  Vivien  al  carrer  Francesc  Macià  46,1º .  Els  seus  pares foren  :  Salvador  Ferré  i  Huguet, de  47  anys,  de  Vilaplana  i  de  Francesca  Revascall  i  Cabré,  de  44  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà  el  4  de  gener  de  1.964  amb  ANGELA  JUANPERE  I  ALTÉS . 

NASCUTS EL 1.932: El primer naixement fou: MARIA  HUGUET  i  MESTRE,  nascuda a  les  6  de  la  matinada  del  3  de  gener.  Vivien  al  carrer  Jacint  Verdaguer 1,  "  ca  la  Rufina  ".  Els  pares  foren  :  Salvador  Huguet  i  Vall,  de  39  anys, de  Vilaplana  i  Rufina  Mestre  i  Salvat,  de  37  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà   amb  JOSEP  PRADES  i  FAVÀ.  el  19  de  maig  de  1.958  .  El  segon  fou :  JOSEP  AIXALÀ  i  ARAGONÉS  , nascut  a les  4  de  la  matinada del  26  de  gener.  Vivien  al  carrer  Major  6 ,  "cal  David  ".  Els  pares  foren :  Pere   Aixalà  i  Cabré,  de  6l  anys, de  Vilaplana  i  Teresa  Aragonés  i  Ferré,  de  4O anys,  de  Vilaplana. Els  avis  paterns  foren  :  Josep   Aixalà  i  Aguiló   i   Francesca  Cabré  i  Pamies.  Els  avis  materns  foren:  Josep  Aragonés  i  Pellicé  i  Juliana  Ferré  i  Munté.  Morí  a  Tarragona,  treballà  a  la  Tabacalera i  a estones  lliures    a  la  meva  empresa  d'informes  comercials.  El  tercer  fou  :  FELIX  MESTRE  i  CARDONA , nascut  a  les  7  del  matí  del  l2  de  febrer.  Vivien  al  carrer  Francesc  Macià  19,1º ,"  cal  Gori  ".  Els  pares  foren  :  Sebastià  Mestre  i  Salvat ,  de  42  anys, de  Vilaplana  i  Teresa  Cardona  i  Rodriguez,  de  26  anys.  És  casà  amb  MARIA  JUANPERE  i   ISERN   el  11  de  novembre  de  1.965.  Volia  entrar  al  Seminari  amb  mi.  Va  morir  el  25  de  març  de  1.990.  La  quarta  fou :  NÚRIA  MENDIZABAL  i  CORNUDELLA , nascuda a  les  10  del  matí  del  24  de  maig.  Vivien al  carrer  Francesc  Macià 16 ,  "  cal  Poncell ".  Els  pares  foren  :  Facundo  Mendizabal  i Urbieta,  de  29  anys,  natural  de  Deva  (  Guipuzcoa) ,  un  del  homes  més  bons  i  religiosos  que  he  conegut,  i  de  Rita  Cornudella  i   Cabré,  de  28  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà  el  3l  d'octubre de  1.956  amb  EUGENI  HUGUET  i  MARINÉ,  mort  fa  uns  anys.  El  quin  fou :  JORDI  MARINÉ  i   ANGUERA , nascut  el  dia  26  de  maig.  Vivien  a  la  Plaça  de  Catalunya  4.  Els  pares  foren  :  Josep  Mariné  i  Gebellí,  de  34  anys,  de  L'Aleixar  i  de  Francesca  Anguera  i  Cabré,  de  33  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà  amb  MARIA  JUANPERE  i  ALTÉS  el  9  de  juliol  de  1.959.  El  sisé  fou  :  PERE  CABALLÉ  i   FARRIOL ,  nascut  a  les  9  de  la  nit  del  6  de  setembre.  Vivien  al  carrer  Francesc  Macià  34,2º.  Els  seus  pares  foren  :  Salvador  Caballé  i  Roig,  de  31 anys,  fill  de  Reus  i  Balbina  Farriol  i  Plans ,  de  31  anys,  filla  de  Sabadell.  L'últim  fou  :  AGUSTI  FERRÉ  i   OBIOLS  , nascut  a  les  2  de  la  tarde  del  28 de  setembre.  Vivien  al  carrer  Major  4,  "  cal  Mallol  ".  El  seus  pares  foren  :  Josep  Ferré  i  Cavallé,  de  32  anys, de  Vilaplana  i  Agustina  Obiols  i  Busoms,  de  26  anys,  natural  de  Berga. Es  casà  amb  ELISABET  VERGES  

Ara abans  de  posar  els  naixements  dels  anys  1.934- 35  i 36  posteriors  al  meu, inclouré un  naixement esdevingut  l'any 1929, que  sens  dubte ,  en  la  meva  època  d'escolà ,  va tenir  cert  relleu  per  la  seva dedicació  a  que  les  cerimònies  religioses  fossin  el  millor  possible,  sota  el  guiatge  de  mossèn  Eugeni,  i  aquest  fou  :  JOSEP  SERRES  i  AYMAMÍ  ,nascut  a  les  2  de  la  tarda  del  19  de  maig.  Vivien  al  carrer  Major  11,   "  cal  Serres ".  Els  seus  pares  foren  :  Manel  Serres  i  Bigorra,  de  30   anys,  de  Vilaplana  i   Mercè  Aymamí  i  Anguera,  de  26  anys,  de  Vilaplana.  Es  casà  amb  SEBASTIANA  ESPASA  i  VALL  el  28  de  desembre  de  l.957.  Morí  la  Sebastiana  el  dia  7  de  setembre del 2008. 

NASCUTS L'ANY 1934. El  primer naixement fou  :  LLUíS   LLORENS  i   TROBADO  , nascut  a  les  5  de  la  matinada  del  9  de  febrer.  Vivien  al  carrer  Jacint  Verdaguer  25.  Els  seus  pares  foren  :  Sebastià  LLorens  i  Tos,  de  26  anys,  paleta  i  Maria  Josefa  Trabado  Gomez,  de  31  anys,  natural  de  San  Juan de Sebone  (  Lugo  ).  El  segon  fou  :   ENRIC  ANGUERA  i  FERRÉ ,  nascut  a  les 11,30  de  la  nit  del  6  de  març.  Vivien  al  carrer  Jacint Verdaguer  10.  Els  seus  pares  foren  :  Sebastià  Anguera  i  Ferré,  de  29  anys,  de  Vilaplana  i  Francesca  Ferré  i  Figueres,  de  25  anys , de  Vilaplana.  La  tercera  fou  :  MARIA  REMEI  SALVAT  i  LLOVERA,  nascuda  a  les  11  de  la  nit  del  dia  21  de  maig.  Vivien  al  carrer  Doctor  Mallafré  15.  Els  seus  pares  foren  :  Josep  Salvat  i  LLaberia,  de  35  anys,  de  Vilaplana  i  Remei  LLovera  i  Gomà,  de  31  anys,  natural  de  La  Riba.  És  casà  amb  el  meu  cosí  JAUME  SALVAT  i   MUNTÉ  el  2  d'agost  de  1.958.  Morí    el  23  de  gener  de l'any  2.000.  La  quarta  fou  :  TERESA  GONZALEZ  i   MASDEU ,  nascuda  a  les 10  del  mati  del  1  de  juliol.  Vivien  al  carrer  Jacint  Verdaguer  11  de  "  cal  Miquelet  de  Vinebre  " o  " de  cal  Xana ".  Els  seus  pares  foren  :  Miquel  Gonzàlez  i  Vila,  de  24  anys,  sabater  i  natural  de  Vinebre  i  Dolors   Masdeu  i   Ferré,  de  22  anys,  de  Vilaplana. Van  anar  a  viure  a  Tarragona a  on   es  casà.  El  seu  pare  tenia  una  petita  fàbrica  de  manipulats  de  paper.  El  quint  fou  :  JOAN  HUGUET  i   VIVES,  nascut  a  les  3  de  la  tarda  del  25  de  setembre.  Vivien  al  carrer  d'Amunt  5  de  "  cal  Moreno  "  .  Els  seus  pares  foren  :  Joan  Huguet  i   Agustench,  de  31  anys,  de  Vilaplana   i   Dolors  Vives  i  Salvat,  de  33  anys.  Els  avis  paterns  foren  :  Francesc  Huguet  i  Ferré,  de  Vilaplana  i   Teresa  Agustench  i  Andreu,  de  Vilaplana.  Els  avis  materns  foren :  Josep  Vives  i  Jansà,  de  Constanti  i  Francesca  Salvat  i  Ventós,  de  Vilaplana.  És  casà  amb  MARIA  TERESA  FERRÉ  I   MUNTÉ.  El  sisé  fou :  ALBERT  FERRÉ  I  MUNTÉ,  nascut  a les  8  de  la  nit  del  l5  de  novembre.  Vivien  al  carrer  de  la  Pujada  1  de  "  ca  la  Sofia  ".  Els  seus  pares  foren  :  Jaume  Ferré  i  Ferré,  de  28  anys,  de  Vilaplana  de  " cal  Virella  "  i  Sofia  Munté  i  Mariné,  de  26  anys, de  Vilaplana.  És  casà  el  24  de  novembre  de  1.960  amb   CARME  ABELLÓ  i  BONET. 

El  seté  fou  :  JAUME  MESTRE  I  HUGUET  nascut  a  les  11  de  la  nit   del  l  de  desembre.  Vivien  al  carrer Doctor  Mallafré  43  de  "  cal  Damo  ".  Els  seus  pares  foren  :  Francesc  Mestre  i  Salvat,  de  37  anys,  de  Vilaplana   i  Carme  Huguet  i  Vall,  de  35  anys,  de  Vilaplana.  Solter. I  l'última  fou  .  ROSER  CABALLÉ  i  FARRIOL ,  nascuda  a  les  5  de  la  matinada  del  2  de  desembre.  Vivien  al  carrer  Francesc  Macià  3.  Els  seus  pares  foren  :  Salvador  Caballé  i  Roig,  de  33  anys,  paleta,  natural  de  Reus   i  Balbina  Farriol  i  Plans,  de  33  anys,  natural  de  Valls.

Els  naixements  dels  anys  1.935  i  1.936  com  que  en  falten ,  per  descuit  meu, unes  dates  importants  tindràn  una  pàgina  adeqüada  i  així  podré  concloure  i  publicar  aquesta,  i  no  deixar  una  secció  ratllada  i  sense  publicar.

Postdata.-  L'àvia  materna  del  Feliu  de  "  ca  L'Assassö " ( Raimunda  Rubert  i  Fontanilles )  era  germana  de l'avi  matern  de  la  meva  cosina  Maria  " Mundeta " (  Josep  Rubert  i  Fontanilles ).

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentaris

03/04/2009 12:46:54 | isabel salvat

Tiet, enhorabona per la plana. és molt i molt interessant! Com que diu que si hi detectem errors l'hi fem saber li dic que la mare (Remei Salvat Llovera) fa l'aniversari el 31 de maig (la que el fa el 21 soc jo, Maria Isabel Salvat, tot i que al meu DNI hi consta el 25 de maig) no sé si és un error o, com en el meu cas, que la varen inscriure més tard. Si fos així, quina coincidència!!!