CAMPANAR. CAMPANES. ÚS. BATEIG I PARTS.

(2 comentaris)

EL  CAMPANAR.  Definim  el  campanar  com  l'edificació  o  torre  destinada  a  allotjar  les  campanes  i  el  rellotge. Un  patrimoni  històric  artístic,  poc  valorat,  i  a  voltes  fins  i  tot  ignorat.  Arquitectònicament,  la  silueta  de  molts  campanars  ha  esdevingut  el  signe  d'identitat   dels respectius pobles o ciutats.  En  el  cas  de  Vilaplana  és  ben  palés :  el  campanar  és  l'escut  o  segell  de  l'Ajuntament. campanar

El  nostre  campanar  és  octogonal ,  de  tres  pisos  d'alçada,  alt, de  rajola  rogenca,  que  encimbellant-se,  com  pastor  gegant  enmig  de  la  seva  ramada,  assenyala  l'infinit . La  seva  ombra,  a  mitja  tarda,  arriba  fins  a  la  teulada  de  casa.  Tots  els  pobles  estan  cofois de  llurs  campanars.  És  un  signe  identificatiu,  el  primer  que  es  veu  del  nucli  de  població,  el  referent  visual  mentre  un   s'hi va  apropant.    LLuís  LLach  té  una  cançó  que  diu :  "  el  meu  país  és  tan  petit,  que  des  de  dalt  d'un  campanar  sempre  es  pot  veure  el  campanar  veí. "  Seria  molt  interessant  fer-ne  una  revisió  històrica ,  investigar  la  seva  funció  ara  i  abans, saber coses de la gent que hi ha treballat  i  també  analitzar  la  seva  estructura  arquitectònica.  Segons  mossèn  Isidre  Saludes  en el  seu  llibre :  " Vilaplana  a  mig  segle  XVIII  "   es  devia  construir  entre  els  anys  1.739  i  1.744  (  data  de  la  col.locació  del  rellotge ), l'estructura  del  qual  ens  demostra  que  el  lloc  ocupat  pel  rellotge  fou  pensat  i  projectat  al  construir-lo  i  que  no  sols  es  va  tenir  en  compte  l'espai  per al  rellotge,  sinó que la seva funció té la clau en la construcció de  l'escala  del  campanar"  ".  També  he  sentit  a  dir  als  de  "  cal  Damo  "  que  els  seus  besavis,  que  procedien  del  Pla  de  Santa  Maria,  foren  uns  dels  qui  varen  construir  el  nostre  campanar.  Com  podeu  veure  en  la  fotografia  que  s'annexa, el  nostre  campanar  és  bell, sublim, formós; malgrat el pas del temps no fa ferum de resclosit i té un caire modernista encisador.  calmengolQuants  esgraons  té el  nostre  campanar  abans que ens  porti  a  les  campanes? . Els  finestrals  són  a  mes  d'un  metre  d'alçada  del  pis. Quants  n'hi  ha  d'oberts  i  quants  de  tencats ?  Quants  metres  té  d'alçada ?

La  funció  del  campanar  ha  estat  diversa  segons  les  èpoques, com per exemple   convocar  els  parroquians,  asenyalar  les  hores, d'atalaia defensiva i torre de guaita o convocar  el  comú  o  el  sometent.  El  campanar  és  recòndit  i  equilibrat,  familiar  i  acollidor, en  temps  del  romànic;  esvelt, una filigrana,  alt  i  orgullós  en  temps  del  gòtic ,  i  arrodonit,  recargat  i  octogonal  en  temps  del barroc  i  neoclàsic.  El  campanar  era  i  és,  el  punt  de  referència  visual  i  auditiu  del  poble.  El  símbol  de  la  comunitat  i  el  mitjà  de  comunicació  a  distància  per a  la  gent  del  camp.  Per  això  el  campanar  sobresurt  sobre  totes  les  cases  del  poble. "  Al  darrere, el  campanar/ amb sa  vella  silueta/  record  d'un  temps  ja  passat /  perfil  que  encara  es  conserva/.

LES CAMPANES.  Primer  eran  anomenades  " Signum  " perquè servien  per  assenyalar  o  avisar  les  hores  de  pregària.  Al  segle  VIII  ja  s'anomenen campanes.  Són  uns  instruments  musicals  de  percussió,  normalment  de  bronze,  que  han  tingut  diverses  afinacions  al  llarg  dels  segles.  Segons  els  musicòlegs  germànics  Curt  Sachs  i  Enrich  von  Hombostel  es  poden  definir  com  :  "  instruments  idiòfons  d'entretoc  -  és  a  dir ,  que  l'instrument  es  posa  tot  ell  en  vibració  al  ser  colpejat -  de  percussió  amb  cavitat  i  amb  vibració  principalment  a  les  vores,  el  qual  pot  ser  percudit  tant  des  de  l'exterior  com  des  de  l'interior  ".  Les  campanes  tenen  la  forma  d'un  vas  rodó,  d'amplaria creixent  devers  la  boca,  (forma de pera) que queda suspesa  boca  avall  i  sòna  quan  les  seves  parets  són  percudides  per  un  batall que penja  al seu  l'interior  o  per  un  martell  a  l'exterior.  Històricament  la  campana  es  troba  en  totes  les  civilitzacions  antigues  i  fou  utilitzada  per fer  senyals  culturals,  festives,  de  dol,  de  perill,  de  convocatòria...etc.  La  introducció  de  la  campana  en  el  culte  cristià  és  atribuïda  a  sant  Paulí  (  segle  IV ), sacerdot  barceloní  i   bisbe  de  Nola  (  població  de  la  regió   italiana   de  la Campània,  d'on  sembla  derivar  el  nom ). En  algunes  poblacions  a les  campanes  se les anomenen  noles ( de  sant  Paulí  de  Nola)  i també  cloques  i  als  campanars, cloquers .  Però  fins  al  segle  VIII  no  consta  la  construcció  de  campanes  per  a  convocar  els  fidels  al  temple.

Des  de  petit  quan  sentia  les  campanes   sentia  una  gran  joia .  Vaig  agafar  afició  a  escoltar-les.   A  "  cal  Mengol  "  es pot dir que  no  necessitavem  rellotge  car entre el  gall  de  " cal  Canari  "  i  les  campanes  que  sonaven  damunt  mateix  de  casa, el  suplien  amb  escreix.  Per  això quan un  dia  el  Joan  Cabré  i  Salvat  (  de  ca  l'Assassó )  m'invità  a  pujar  al  campanar per  veure com  tocaven  les  campanes ,  hi vaig  agafar  encara   més  afició.  LLavors  tenia  7  anys,  i  cada  dissabte al  migdia  i  les  vigilies  de  festa  pujava  al  campanar ,  primer  mirant , però  desprès  de  quatre  setmanes  ja  repicava ; voltejar-les, m'era impossible. 

L'efecte  és  colossal,  paorós.  Sembla  talment  que  la  campana  grossa  hagués  de  desballestar-se  i   caure'ns a  sobre.  Estirar  la  corda  i  deixar-la  anar  el  moment  just,  estirar  i  sentir  el  cop  brutal  del  batall,  i  tornar  a  estrebar  amb  totes  les  forçes,  per  augmentar  el  vol  indeturable  de  la  campana,  giravoltant  sobre  els  caps.  Escoltar  la  veu  dels  bronzes  des  de  dalt  del  campanar  no  podré  oblidar-ho  mai. La  proximitat  física  deriva  en fascinació gairabé  sempre,  especialment  si  qui  us  hi  acompanya  és  el  rei  de  l'espai  :  el  campaner.

EL  CAMPANER  va  ser  un  ofici  de  tipus  familiar,  és  a  dir , saber  tocar  les  campanes  era  un  art  que  passava  de  pares  i  mares   a  fills  durant  generacions,  car  llurs  tocs  són  múltiples  i  variats.  Cada  poble  o  comunitat  tenia  els  seus  tocs  i  els  seus  codis.  Tothom  coneixia  els  so  de  les  seves  campanes.  Hi  havia  tocs  singulars  per  les  necessitats  pròpies  del  poble  o  de  la  comunitat.  El  so  de  les  campanes  d'un  poble  forma  part  de  la  seva  essència,  de  la  seva  idiosincràsia,  de  la  seva  història.  És  consubstancial  amb  el  propi  poble  i  els  seus  habitants.  Les  campanes  són  pel  campaner  les  seves  filles,  les  cuida,  les tascona,  engrasa  els  seus  eixos  i  batalls.  Les  acarona  i  arriba  a  parlar  amb  elles. Campaners  famosos :  QUASIMODO . el  campaner  geperut  de  Notre  Dame  de  París  o  de  JOSAFAT, el  campaner de  la  catedral  de  Girona, immortalitzat  per Prudenci  Bertrana.

El  toc  de  les  campanes  tenia  un  punt  de  democràcia  i  de  participació  ciutadana,  doncs  abans  havia  estat  costum  que  tothom podia  fer  repicar  les  campanes  al  seu  gust,  mitjançant  una  retribució ,  posant-se  d'acord  amb  el  campaner.  Aquest  costum   fou  prohibit  el  1.885  perquè,  segons deien,  l'excés de batallades  molestava   els  ciutadans. El  so  d'una   campana  arriba  als  3  o  4  km,  i  de  nit  si  hi  ha  boira  fins  a  6  km.  Les  campanes  eren  tradicionalment   signe  de  comunitat,  mitjà  de  comunicació (  les  hores  són assenyalades  per  la campana  grossa  i  els  quarts  per  la  mitjana ) i  element   de  transmissió   de   sentiments  comunitaris; només calia sentir  els  tocs per saber la bona o mala nova, tocs que  seguidament  especificarè.  Per  una  falsa  interpretació  del  Concili  Vaticà  II  les  campanes  foren  recloses  i  solament  s'utilitzaren   per  al  toc  de  missa,  la qual cosa no suposava  ni  el  10%  dels   missatges.  Ara  sembla  que  rebroti   l'ofici  de  campaner  i  el  toc  de  les  campanes;  benvingut  sia. 

USANÇA   DE   LES   CAMPANES.  L'ús  ancestral  de  les  campanes  fou  ritual  i   màgic  abans  que  musical .  Al  llibre  de l'Èxode  ja  es  parla  de  petites  campanes  d'or  als  hàbits  dels  sacerdots   jueus  per  protegir-los  dels  mals  esperits.  L'església  va  adoptar  la  creença  que  el  so  del  metall  allunya  també  els  esperits   malignes  com  les  asperges,  per  això   es  bategen.  Les  campanes  més  antigues  s´han  trobat  a  Cnossos  (  Illa  de  Creta  ) són  d'argila  i  daten  del  2.000 a  C .  A  Xina  es  conserven  unes  campanes  de  bronze datades  del  1.400  a C.

Moltes  campanes  porten  aquesta  inscripció  : "  Vivos  voco,  mortuos  plango,  fulgura  frango  ·",  que  traduit  vol  dir  :  "  Crido  als  vius,  planyo  els  morts  i  desfaig  les  tempestats  ". Hi ha  algunes  campanes  que  àdhuc  són  molt  més  explícites  i  extenses  com  la  campana  de  Sta.  Eulalia  de la  Seu  Barcelonina :  "   Per  mi,  els  veïns  mengen:  per  mi,  es  lleven :  per  mi ,  preguen ;  per  mi,  comencen  llurs  tasques ;  per  mi,  descansen  ;  per  mi ,  viuen  les  escoles  ;  per  mi,  es  regeixen  els  espectacles;  per  mi,  els  curials  guanyen ;  per  mi,  els  metges  guareixen ;  per  mi,  els  clergues  canten;  i  per  mi,  el  senyor  Jesús  us  porta  a  la  glòria . Els  tocs  religiosos  eren aprofitats  per   a   regular  la  vida  profana  :   llevar-se  al  toc   de  matines ; anar  a  dinar  i  plegar  de la  feina  al  toc  de l'Àngelus  i  descansar  al  toc  d'oració.  La  Jacoba  de  Sant  Pol  de  Mar  (  Barcelona)  porta  aquesta  inscripció :  "  Alabo  a  Déu, ploro  els  difunts , honoro  les  festes ".

BENEDICCIÓ  DE  LES  CAMPANES.  Segons  una  capitular  de  Carlemany  (789)  es  parla  del  baptisme  de  les  campanes,  a  les  quals  es  donaria  un  nom ,  una  inscrpció  ,  i  gaudeixen  de  padrins.  Les  campanes  tenen  un  cerimonial  propi  de  benedicció, anomenat  popularment  "  bateig  "  .  Així  la  Tomasa  i  l'Eulàlia  a  Barcelona,  la  Capona  a  Tarragona.  Les  nostres  campanes  porten  els  noms  de :   Sebastiana (  la  grossa ) ,  Bàrbara (  la  mitjana) ,  Maria  (  la  petita )  i   Salvadora  (  la  procedent  de  La  Mussara ). La Sebastiana  fou adquirida   l'any  1.752 i aproximadament l'any 1.875 s'esba-   dellà, tirant-la  daltabaix del campanar per fondre-la  i  de  nou  colocar-la. Quant  pesan les  nostres  campanes  i  quines  incripcions  tenen ?.  Cada  campana  és  beneïda  per  protegir  la  comunitat.  La  campana  més  vella  és  a  LLeó  (1.086) per vella  és  de mira'm i no em toquis i per això no la fan sonar. SÍ,  la  de  la  Catedral  d' Oviedo, anomenada  "  Wamba "  de   l'any  1.219  .  Sabeu  quantes  campanes  sonen  a Espanya ?  Unes  150.000.  Entre  les  94  catedrals  espanyoles  sonen  1.077  campanes.  Les  campanes  tenen  el  seu sexe  i  la  seva  veu  que  moltes  vegades  emociona,  embadaleix  i  entres  amb  harmonia  agafant  el  seu  to.  La campana  esdevé  un signe  de  lloança  de  la  comunitat  i  també  és  un  signe  de  la  presència  de  Déu  entre  els  homes.  "  La  comunitat  hauria  d'estar  limitada  pel  so  de  la  campana  a  fi  que  tots  ens  coneixéssim.  Hem  substituït  la  campana  per  la  radio,  la  tele, el  diari.  Ens  arriben  notícies  de  molt  lluny,  però  moltes  vegades  no  coneixem  el  veí  del  pis  del  costat,  ni  si s' ha  mort  o  s'ha  casat  un  de  la  pròpia  escala  "  (  LLuís  Racionero ). Això  passa  principalment  a  les  ciutats  on  la  vida  comunitària  s'ha esvaït;  seria  convenient  que  altra  volta  les  campanes de  les esglésies  toquessin per  fer saber els esdeveniments del barri. Així la vida comunitària  es  veuria reforçada de bell nou amb la incorporació de llurs vells i bells tocs.      PREGUNTA  :   Perquè  les  campanes  de  Vilaplana  no  figuren  a l' inventari  general  de  campanes  de  Catalunya ? .  Vull  indagar  el  dia  del  bateig  i  quins  foren  els  seus  padrins .

MATERIAL  I   PARTS  D'UNA  CAMPANA.  El  material  amb  què  es  fan  ha  de  ser  de  bronze  :  un  que  porti  el  80%  de  coure  i  el  20%  d'estany.  L'única  part  de  la  campana  que  no  és  de  bronze és  el  batall,  que   és  de  ferro  forjat  i  que  ha  de  tenir  la  forma  de  pera.  La  finalitat  era  que  se  sentissin  com  més  lluny  millor.  Molta  gent  pensa  que  el  so  surt  de  la  boca  de  la  campana,  com  en  l'extrem  d'una  trompeta,  però  això  no  és  així.  Són les  partícules  de  la  paret  de  la  campana  que  es  mouen  cap  endins  i  cap  enfora  els  que  produeixen  les  ones  sonores. El  primer  mode  de  vibració  sona  molt  fluix.  La  freqüència  del  segon  mode  que  sona  més  fort   es  considera  com  a  to  fonamental  de  la  campana. Per  fer  una  bona  campana,  sònicament  parlant, és  precís  que  el  gruix  de  la  seva  secció  vertical  no  sigui  uniforme,  sinó  que   tingui més  bronze  en  unes  zones  que  en   altres.  Així  es  pot  considerar  la  campana  com  un conjunt  d'anells  de  bronze de  diferent  gruix  i  diàmetre  cadascun d'ells,  i  els  sons  de  cadascun  d'aquests  anells  són  els  que  amb  la  vibració  que  fan  després  de  ser  percudits  causin  la  ressonància  per  donar  com  a  resultat  un  so  especial  i  agradable.  Tradicionalment  les  campanes  occidentals  estan  entonades  en  una  tercera  menor  encara  que  moltes  vegades  també  tenen  una  tercera  major,  o  sigui,  una  octava  més  aguda.  Tocar  les  campanes  amb  rotació   (ventant-les )  produeix  un  so  que  és  diferent  del  so  d'una  campana  fixa  o  immòbil.  Quan  la  campana  es  mou  per  la  part  baixa  del  cercle  de  rotació,  la  vora  es  mou  ràpidament,  d'un  costat  cap  a  l'altre,  produïnt  tons  diferents.

Les  parts  d'una  campana  són  molt  ben  explicades  a la  foto. A  les  campanes  amb  batall,  la  percussió  és  obtinguda  generalment  tibant  una  CORDA,  l'esforç  de la  qual  es  transmés  mitjançant  una  politja  a  un  bastiment  amomenat  JOU - TRUJA   és  l'eix per on  la  campana queda  subjecta  a  les  parets  del  campanar, també  és  la  part  on  se  subjecta  la  palanca  que  unida  a  la  corda  farà  moure  la  campana  prenent  un  moviment  oscil.latori   el  comunica  per  mitjà  d'uns  TIRANTS  a  la  CORONA (  conjunt  de nanses  per  on  la  campana  és  subjectada );  a l'interior  hi  ha  una  ARGOLLA  subjectadora  del  batall  el  qual  colpeja  la  secció  més  ampla,  denominada  PANXA.  La  peça  que  assegura  la  campana  i  li  fa  de  contraspès  al  ventar-la  és  anomenada  CAPÇAL O  TRAMUJA,  que és  la  part  superior  de  la  campana  compost  generalment  per  l'acoblament  de  diferents  peces  de  fusta, sovint de  roure.  El  pes  del  capçal  ha  d' estar  en  proporció  al  pes  de  la  campana,  en  les  campanes  accionades   manualment  acostuma  a  ser entre  un  60 %  i  un  70%  del  pes  del  metall. El  capçal  i  la  campana  resten  fixats  al  jou  mitjançant  uns  tirants  formant  així  un  sol  cos.   Fulgure e tempestate, liberanos  Domine  " :  del  llamp  i  de  la  tempesta, deslliureu-nos  Senyor.  Finalitzaré  dient  que  com més  campanes  tenia  un  campanar  més  important  era  l'església.

 

  

 

 

 

 

Comentaris

29/12/2008 18:58:47 | Francesc Aixalà Aymamí

HE TROBAT MOLT ENCERTADA LA TEVA EXPLICACIÓ DE LES CAMPANES. TAMBÉ PER MI ÉS COM UNA DÈRIA QUE TINC, EN ESPECIAL AMB ELS DIFERENTS TOCS QUE ESPERO QUE EXPLIQUIS. JO EN RECORDO BASTANTS DELS QUE ES TOCAVEN A VILAPLANA I QUE PER DESGRÀCIA S'HAN PERDUT (toc d'ángelus, toc a missa, les tres quan faltava un quart per començar, el toc per portar el Viàtic, diferent per home o dóna, toc de mig dia, toc de mors , també diferent per home o dóna , toc a foc, toc de dia abans de festa, toc quan a missa es feia la consagració, toc quan és moria un infant, toc per anar a doctrina, i altres que ara no em venen a la memória ) . TROBO QUE ET FALTA L'EXPLICACIÓ D'UN ALTRA TIPUS DE "CAMPANA" QUE A VILAPLANA SUPOSO QUE ENCARA I ÉS I QUE SOLS S'UTILITZAVA PER SETMANA SANTA, ES TRACTA DE LES "MATRAQUES" , ESPERO DONGUIS UNA ACURADA EXPLICACIÓ, JA QUE PEL QUE SE HI HA SOLS DOS O TRES POBLES EN TOT CATALUNYA QUE ENCARA CONSERVEN AQUEST INSTRUMENT DE SO EN EL CAMPANAR DEL SEU POBLE I UN D'ELLS, ES EL NOSTRE. GRÀCIES

24/02/2009 17:51:32 | magali

hola a mi m'agrada molt girona soc la magali perez