JOCS SENZILLS I BARATS

 

LA GALLINA CEGA. jugar a la gallinita ciega Es  forma  una  rotllana  donant-se  les  mans  i  fent  voltes.  Un  està  (  la  gallina  cega  )  al  mig  amb  els  ulls  tapats.  Li  fan  fer  tres  voltes  dient  : " un,  dos,  tres  "el  deixen.  El  que  fa  de  gallina  cega  intentarà  agafar  un  dels   jugadors  de  la  rotllana.  Quan  ho  aconsegueix  li  farà  una  pregunta  senzilla  per  saber  quina  veu  té.  El  nen  atrapat  contesta  la  pregunta  i   la   gallina  ha  d'endevinar qui  és l'agafat.  Si  ho  encerta,  s'intercavien  els llocs;  si no ho encerta, ho  ha d' intentar de nou.

 

ELS QUATRE CANTONS. Aquest  joc  és  per a  5  jugadors.  Un que para  i  se  situa  al  centre;  els  altres  als  quatre  angles  d'un  quadrat  dibuixat  a  terra.  El  joc  consisteix  en   intercanviar  els  llocs  entre els  quatre  jugadors,  mentre  el  del  mig (  el  que  para  )  intentarà  colar-se  en algun  angle  mentre  els  altres  fan  els  canvis.  Si  un  està  dintre  del punt, o   tocant  la   seva   línia  està  salvat.  El  que  queda  sense  lloc, para. És molt semblant al joc de les cadires. Sempre hi ha un jugador més que cadires. Els jugadors circulen de pressa per l'exterior del cercle de cadires i quan se sent el crit del capitost, n'hi ha un que es queda sense cadira, que és el que perd. Es poden anar eliminant jugadors i cadires.

 

moixonsELS MOIXONS. Es   fa  assegut.  Cadascú  té  un  nom  d'un  moixó  i   d'un  gra  dels  que  es mengen.  Per  exemple  :  un   és  el  pinsà  i  l'escaiola  (  alpiste  ) ;  l'altre  la  cadernera  i  la  grana  de  nap;  l'altre  el  canari  i  el  panís;  l'altre  la  perdiu  i  el  blat...etc.  Comença  un,  suposem  la  cadarnera  i  diu  : " si  la  cadernera  pogués  picar,  picaria  panís  " . El  qui  és  panís  respon  tot  seguit  :  "  si  el  panís  hagués  de  ser  picat,  ho  seria  pel  pinsà  ". EL pinsà  respon : "  si  el  pinsá  hagués  de  picar, picaria  el  blat  ". Respon  el  blat : " Si el blat hagués de ser picat, ho seria per la cadernera", així  successivament.  Pot  anomenar-se  qualsevol  moixó  o  qualsevol  gra  dels  que  juguen,  però  si  s'anomena  algún  ocell  o  gra  dels  que  no  juguen  es  paga  penyora; També es paga penyora  si  no  respon  de  seguida.

EL PARE CARBASSER.carbasser És  un  joc  de rotllana  com l'anterior.  Un  dels  jugadors  fa  de  Pare  Carbasser .  Aquest  dóna  un  número  a  cada  un  dels  jugadors.  I  comença  dient  :  "  El  Pare  Carbasser  quan  va  venir  d'Alforja  va portar..... cinc  carbasses ". LLavors,  el  jugador  que té  el  múmero  cinc  ha  de  respondre  :  ¡  qué  cinc,  vuit  !  (  qualsevol  dels  números  donats )  i  així  es  va  fent  fins  que  un  dels  jugadors  diu  :  i què dos, el Pare Carbasser". LLavors  es  torna  a  començar  el  joc.  Si  un  dels   jugadors  està  despistat  i  no  contesta  paga  penyora  i  torna  a  començar  el  Pare  Carbasser.  Quan  un  dels  jugadors  té  tres  penyores,  queda  eliminat   número i   jugador.  Si  algú  diu  el  número  d'un  jugador  que  està  eliminat ,  també  paga  penyora.

ELS CROMOS.jugar amb cromos És  una  variant  del  joc  dels  patacons. Els  jugadors es  col.loquen en rotllana,  cadascú  amb llurs  cromos.  Al  centre  de  la  rotllana es  fa  una  pila  de  cromos.  El  joc  consisteix  en  colpejar  la  pila  de  cromos  amb  la  mà,  en forma  de  cova,  fins  aconseguir donar-los  la  volta.  Els  cromos  que donen  la  volta, nostres són.  Si  cap no la dóna   passa el torn al  següent  jugador. 

EL COMETA O L'ESTEL.La cometa Consisteix  en  un  tros de  paper  de  forma   sisavada  que es   manté   per  mitjà  de  canyes  o  bastonets  prims,  lligat  a  un  fil  llarg;  es  deixa  anar  enlaire  a  mercè  del  vent.  A  la  part  inferior es  penja  un  cordill  amb  trossets  de  drap  lligats  equidistants,  que  fan  de  contrapès  i   ajuden  a  mantenir-lo  en  posició  vertical  perquè   voli  més  bé.  Aquest  apèndix  varia  de  llargada  d'acord  amb  la  mida  de  l'estel  o  cometa  i  se'n  diu "  cua  ".  Es  du  a  terme  des  del  carrer  o a  camp  obert,  que  permet  a  qui  el  porta  córrer  i  el cometa pugui prendre embranzida per volar. Quan  els  vents  són prims,  normalment  a  finals  de  la primavera, és la situació més adequada  per  a  fer  aixecar  els  estels  sense  perill que el vent se'ls emporti.

CONILLETS A AMAGAR.conillets Un  nen  assegut  o  recolzat  sobre  una  paret  fa  de  mare  i  un  altre  fa  de  llebre.  La  mare  li  tapa  amb  les  mans  els  ulls  a  la  llebre  mentre  els altres conillets s'amaguen. Mentre  s'amaguen la mare colpejant-te-li  l'esquena   entona  :  "  Conillets  a  amagar,  que  la  llebre  va  a  caçar...." i  l'hi  dóna  les  voltes  mecessaries,  fins  a aconseguir la  resposta  afirmativa  que  tots  els  conillets  estan  amagats.  LLavors  la  llebre  intenta  descobrir-los  i fer-los sortir dels  seus  amagatalls.  Quan  en  toque un,  aquest  pagarà  o  farà  de  llebre.  Aleshores  la  mare  diu  :  "  conillets,  sortiu  que  la  llebre  ja  és  al  niu  ".

jugar a defender la banderaAGAFAR LA BANDERA.   Es divideixen  en  dues  colles  dirigides  per  un  capità cadascuna.  Tracen  tres  ratlles  a  terra,  una  força  més  llarga  que  les  altres i  ben  distenciades.  Cada  colla  dóna  un  número  als  seus  jugadors.  Enmig  de  la  ratlla  llarga  planten  una  bandera  o  un  mocador  gran.  A  cada  cap  de  la  ratlla  llarga  s'hi  situa  un  dels  capitans  que  crida  pel   número  un  dels  seus  perquè  s'apoderi  de  la  bandera,  l'altre  capità  en  crida  un  altre  perquè  la  defensi  i   detingui  el  qui  la  va  a  cercar,  i  només  que  el  toqui  ha  de   restar  palplantat,  immòbil,  i  fora  de  joc  mentre  un  altre  dels  seus  no  el  rescati  i  alliberi  tornant-lo  a   tocar.  El  que  ha  estat  tocat  fins  a  tres  vegades  resta    fora  del  joc.  Guanya  aquella  colla  que  pot  endur-se  la  bandera  fins  a  la  seva  lìnia  o   aquella  colla  que  logra  que  l'altra  es  quedi  sense  jugadors. 

jugar al trenecito

 FER  EL  TREN.  Un  darrere  l'altre  i  agafats  pel  vestit  van  caminant  o  corrent  primer  a  poc  a  poc,  després  més  de  pressa,  i  després  altra vegada  a  poc  a  poc  abans  d'aturar-se. Van  fent  xuf,  xuf, xuf  i  picant  de  peus,  fins  que  el  del   davant,  que  és  la  màquina,  xiula,  i  s'aturen  tots.  El  de  davant  anomena  la  població  que  vol  i  diu  els  minuts  de  parada  que  li  sembla.  Passats  alguns  moments ,  encara  que  els  minuts  anunciats  no  solen  haver  passat,  es  diu  :  un,  dos,  tres,  la  màquina  xiula  i  altra  vegada  arrenca  el  tren.  Si  un  vagó  no  arriba  a  temps  o  descarrila,  queda  descartat.  Quan a  la  màquina  li  sembla,  fa  un  altra  estació, i  així  les  que  vol  fins  que  es  cansen  o  la  màquina  queda  sense  vagons.  Aquest   joc  s'acostuma  a  fer  durant  l'hivern.

A  TIRAR  LLEDONS. La  temporada  dels lledons.  A les  darreres de la casa  n'hi  havia  de  lledoners,  així  com  als  Espinets; s'empraven  els  pinyols  d'aquest  fruit,  petit  i  dolç, que  es  menja  amb  avidesa,   com  a  projectils,  disparats amb un canutet de canya que feia de sarbatana,  ficant-te'ls a  la  boca  i  bufant  fort.  Quan  s'anava  a  la  font  amb  càntirs  d'aram  o  d'argila  ens  divertiem  engegant  contra  els  càntirs  pinyols  de  lledó,  que  en  tocar-los  feien  un dring  que  era molt graciós.  També  s'utilitzaven  pinyols  d'oliva.