B A P T I S M E

(1 comentaris)

baptisme

Vaig rebre el  Baptisme de mans de mossèn Ramon Artiga i Aragonès, assassinat a la guerra civil. El nom de baptisme significa immersió o submergir-se dins l'aigua. El baptisme es realitzava als infants de pocs mesos per netejar-los del pecat original i fer-los fills de Déu i membres de l'Església. I això per un doble motiu : per iniciar l'educació del nou cristià des de la infància i perquè antigament es creia, que els nadons morts sense batejar, anaven directes als LLIMBS; però actualment, tant els teòlegs com els discursos del Papa,  dubten amb molta raó de la seva existència. La voluntat salvífica de Déu és tan gran, que ens permet creure i confiar, que hi ha un altre camí de salvació per als nadons morts  sense batejar.  Així Sant Joan ( 3,16-l7) ens diu :  " Déu  estima  tant  el  món,  que ha  donat  el  seu  Fill  únic,  perquè  no  es  perdi  ningú  dels  qui  creuen  en  Ell  ( aquí  la  fe  de  l'Església  supleix  la  dels  nadons), sinó  que  tinguin  vida  eterna . Déu  enviá  el  seu  Fill  al  món,  no  perquè el  condemnés,  sinó  per  salvar  el  món gràcies  a   Ell, "

baptisme  Jesús Això sí, els infants podran rebre'l  sempre i quan els pares i padrins, es facin responsables  de fer créixer i madurar la llavor de la fe,  sembrada en el cor d'aquell infant,  pel baptisme.  Actualment, cada vegada és més freqüent, que persones grans, no batejades, descobreixin a Déu i la fe. Llavors cal, abans de rebre el baptisme,  un temps d'assentament i maduració de la fe.  La instauració del  CATECUMENAT  és  un  do  de  Déu perquè la seva recuperació indica la responsabilitat  que  té l'Església d'acollir en el seu si   a  persones que volen seguir a Crist a l'interior de l'Església.  El catecumenat és el procés ordinari  per  esdevenir  cristià, entre  les  persones adultes.  En cada catecumen,  l'Església li renova el do de la missió que el Senyor li  ha confiat : " Aneu  per  tot el  món,  prediqueu  l'Evangeli  i  els  qui  hi  creguin,  els  batejeu"  D'aquesta  forma l'Església no  ets  pot  emmolir  en l'esterilitat i  en  l'autocomplaença  que  sovint domina  en  els  pastors. Normalment  els  catecumens  solen  rebre tant  el  Baptisme  com la Confirmació  i l'Eucaristia, a  la  VETLLA  PASQUAL o  durant el  temps  pasqual.  Jo vaig  ser submergit a  la pila  baptismal el  30  de desembre, com el ciri pasqual, representant la  sepultura  i  resurrecció  de  Crist .

baptisme

El baptisme es pot fer mitjançant una " triple immersió en l'aigua" o " vessant tres vegades l'aigua " sobre el cap del que ha d'èsser batejat, pronunciant les paraules : ELADI, jo  et  batejo en  el  nom  del  PARE i  del  FILL  i de L'ESPERIT  SANT  ". Des  d'aquest  instant un  és  fill  de  Déu, restant  incorporat  com  a  membre  de  l'Església. LA  CRISMACIÓ.  El crisma  és  un oli  barrejat  amb  bàlsam, consagrat  pel  bisbe  en una missa peculiar  anomenada Crismal, un dels dies anteriors al "Triduum Sant". Antigament els reis eran ungits, abans de la  coronació. La  crismació significa, per tant, ser  ungits  per  l'Esperit per  incorporar-se  a  Crist, que  fou  sacerdot ( oferint-se a  Déu  com  a  víctima ), profeta ( per  donar  testimoni  de  Déu  enmig  del  món), i  rei  ( per  ser senyor  de  si  mateix  i  tenir  a  Déu  com  l'únic  amo).

CIRI  I  VESTIT

ciri pasqual

La llum del ciri, que l'infant aguanta amb la seva mà, ajudat pels padrins, és encesa en el Ciri Pasqual  ( per això es recomana que els baptismes es facin dins del temps pasqual ), recordan  que CRIST,  mort i ressucitat,  és llum de les nostres vides.  Ell va dir : " Jo soc la llum del món ". La VESTIDURA del bateix és normalment  blanca, i sol  cobrir-se  amb  una capa amb caputxó, posada damunt anomenada "barnús ".  Aquesta peça era tan rica com un objecte de lluïment per part dels familiars i padrins ( per  amagar l'infant de la fúria dels esperits malignes ).  Antigament sembla que hi havia  vestits  de batejar de propietat comunal,  rics i luxosos,  que guardava l'església.  La vestidura  blanca  simbolitza  la netedat  de cor i que el batejat és revesteix amb la vestidura de Crist,  per tal  que devingui un home nou amb un esperit nou,  i pugui dir ,  sense temença i amb tota  propietat,  a Déu : PARE.


 

Comentaris

24/01/2009 16:30:09 | Claustre Magallón Vidal cmagallo@xtec.cat

Bona tarda senyor Eladi Huguet : M'he adreço sense coneixer-lo, però m'he centrat en la familia materna del meu pare ( Maria Marrasé i Muixella) per fer l'arbre geneàlogic, així que buscant per internet he trobat la seva pàgina, qu està plena de records i que m'ha agradat molt. A més he trobat uns familiars en les llistes de defuncions i matrimonis; la besàvia paterna de Joan Huguet i Vives de " cal Moreno" ( Maria Ferré i Ventós ) era germana de la meva rebesàvia Rosa Ferré i Ventós, casada amb Josep Muixella Masdeu. Molt agraïda, Claustre.